Acropolis – Chefs Club of Attica

GR | ENG

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ –ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΑΡΧΙΖΑΧΑ-ΡΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοποπική Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 142437401000 και ΑΦΜ: 997025472) καλεί τα μέλη και τους εταίρους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 01/06/2022, ημέρα Τετάρτη 2022 και ώρα 16.00 π.μ., που θα συγκληθεί στην Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής Ακρόπολις στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
  • Υποβολή και έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και πεπραγμένων της χρήσης
  • Απαλλαγή του Διαχειριστή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης
  • Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού διαχειριστικού έτους 2021-2022
  • Είσοδος νέων εταίρων και αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας
  • Τροποποίηση Καταστατικού
  • Συζήτηση επί θεμάτων Εσωτερικού Κανονισμού
  • Διάφορες ανακοινώσεις.
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα συμμετοχής και διατύπωσης γνώμης έχουν όλα τα μέλη της εταιρείας (Τακτικά, Επίλεκτα, Επίτιμα και Junior). Δικαίωμα ψήφου και αποφάσεων επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης έχουν μόνο οι εταίροι (τα Τακτικά μέλη) της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει εντός 30 ημερών σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τα ίδια θέματα.
Αθήνα, 20/05/2022
Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διαχειριστής
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ